mandag den 20. september 2010

Benytter projektlederen metoderne og giver det succes?

Der er en sammenhæng i mellem graden af et projekts succes og projektlederens anvendelse af formelle metoder i ledelse af projektet. Men det er ikke altid at projektlederen benytter de formelle metoder. 3 forskere på Salisbury University i Maryland USA (*) har gennemført en større undersøgelse hvor de spurgte 148 projektledere om deres projekters succes og i hvor høj grad de anvender formelle metoder i projektledelsen.
Undersøgelsen blev gennemført med baggrund i tidligere analyser og med anvendelse af de terminologier for succes som er anvendt tidligere. Spørgeramme blev endvidere testet og den statistiske signifikans blev afprøvet. 

Resultaterne er interessante fordi de kombinerer succes i projektet med anvendte metoder i ledelsen af projekter. De viser også i hvor høj grad metoderne anvendes.

I undersøgelsen dukker en række signifikante sammenhænge op som måske ikke er helt intuitive;
- der er en sammenhæng i mellem gennemførsel af en interessentanalyse og høj tilfredshed med leverancen,
-der er en sammenhæng i mellem i mellem gennemførsel af opstilling af en matrix med opgaver og ansvar og succes med at holde budgettet
- der er en sammenhæng imellem opstilling af en kommunikationsplan og opnåelse af de forretningsmæssige mål.

Den samlede sammenhæng i mellem succeskriterier og projektlederens redskaber kan ses i nedenstående:Og så lige anekdoten - der er ikke en sammenhæng mellem anvendelse af planlægningsredskaber eller systematisk opfølgning på tidsplaner og så faktisk overholdelse af projektets tidsfrister!

Overholdelse af tidsfrister har i højere grad sammenhæng med formel styring af scope, gennemførsel af teambuilding og opstilling af  en ansvarsmatrix.
Enkelte redskaber har ikke en signifikant sammenhæng til successen af leverancen, herunder anvendelse af Gantt-kort og PERT-diagrammer.


Karen Papke-Shields, Catherine Beise, Jing Quan, Do project managers practice what they preach and does it matter to project success, International Journal of Project Management, 28, 2010