lørdag den 14. januar 2012

Projektlederens fornemmelse for fremdrift - den måske vigtigste faktor

Teresa Amabile og Steven Kramer, forskere ved Harvard Business School, har forsket i produktivitet motivation, kreativitet og deres findings betyder måske at opfattelsen af hvad der er god ledelse skal ændres.
De bad 800 medarbejdere i 3 større virksomheder føre dagbog over deres aktiviteter og følelser. De fandt at fornemmelsen af fremdrift var den vigtigste faktor for produktivitet, motivation og kreativitet.
Denne fornemmelse af fremdrift kan ledere støtte på en række måder:

Autonomi i anvendte metoder
Tilstrækkelige ressourcer
Hjælp til arbejdet
Læring fra problemer og successer – psykologisk sikkerhed
Flow af ideer respekt for ideer
Tilstrækkelig tid - men ikke for meget – et vist tidspres


Ledelsen kan falde i fire fælder


Fælde 1: Kommunikerer middelmådighed
Når innovationsmantraet bliver imødegået konstant med besparelser og forhindringer
Fælde 2: Strategisk ADHD
–Når ledere ikke giver tid til udvikling, når modeord introduceres og når strategiske skift ikke begrundes tilstrækkeligt
Fælde 3: Ubeslutsomhed og ukoordineret ledelse
–Når ledere optræder med i en farce af nye signaler eller ingen signaler
Fælde 4: Store flotte (elendige) og floskelfyldte visioner
–Når mål bliver så højtflyvende at de er helt udenfor medarbejdernes perspektiv 

Og de fire fælder bør projektlederen være opmærksom på.

Amabile Kramer: The Progress Principle: Optimizing Inner Work Life to Create Value, Rotmann School of Management Magazine