lørdag den 20. november 2010

Fra checklister til adfærd - ny undersøgelse

De har det allesammen - PM Book of Knowledge, Riis og Mikkelsen, PMs Pocket Survival Guide - checklister på opgaverne for en projektleder. Der indgår også lister over skills og veje til analyse, planlægning og gennemførsel af "people management i  form af teambuilding, mødeledelse. Imidlertid er den konkrete adfærd fra projektledelsen kun behandlet sporadisk.
Eddie Fisher fra Brno har gennemført en undersøgelse med praktiserende projektledere for at grave dybere i den adfærd, der er afgørende. Han præsenterer nye resultater hvor han sondrer imellem det tillærte (skills) og den aktuelle adfærd (behaviour).

  1. Tillært: At forstå og at karakterisere andre > Adfærd: At vise interesse og udvikle en forståelse for relationerne i projektet
  2. Tillært: At lede > Adfærd: Vis egen motivation og tilpas din adfærd åbent og forståeligt til situationen.
  3. Tillært: Påvirke andre > Adfærd: Vi forståelse for at andres motiver, værdsæt samarbejdet
  4. Tillært: Interesse > Adfærd: Accepter andre for det de er og find ud af hvad der tænder deltagerne
  5. Tillært: Konflikstyring > Adfærd: Find frem til årsagerne til konflikterne og vis integritet
  6. Tillært: Kulturel forståelse > Adfærd: Vis en forståelse og respekt for andres kultur og vis optimisme omkring kulturelle forskelle
Brno University of Technology, CZ
Journal of Project Management October 2010: Eddie Fisher: What practitioners consider to the skills and behaviour of an effective people projekt manager

tirsdag den 2. november 2010

Hvem har det store V?

Hvor tages beslutiningen  - who has the big D - Bain konsulenterne Paul Rogers og Marcia Belnco skrev en artikel hvor de beskriver en model de implementerer omkring fastlæggelse af beslutningekompetence. Den ligner de almindelig modeller hvor projektlederen identificerer hvem der skal høres, hvem der udfører, hvem der er ansvarlig og hvem der godkender. De har imidlertid en ny rolle som anbefaler i deres model, hvem har vetoret over indholdet i forslag eller alternativer? Dette er nyt fordi vetoretten for forslag er afgørende at kende tidligt. Og måske også at få forklaret til dem, der mener at de er deltagere i beslutningen, at de ikke har vetoretten over forslagene.
Så nu er spørgsmålet  - hvem har det store V?


Harvard Business Review January 2006, Rogers, Blenko: Who has the D?