fredag den 24. januar 2014

Ny trend: Ikke flere kaffemøder i projektgruppen!

En større projektorganisation i Østjylland præsenterede nye principper for deres organisering af projekterne. I de sidste 4 år har de være organiseret i en matrix hvor ressourcerne lå i en funktion eller en specialegruppe og så afgav specialister til projekterne, der sad sammen i projektperioden.

Ikke mere: Projektlederen skal nu aftale med lederen af funktionen hvor mange ressourcer han skal bruge og aftale med projektdeltageren hvilken snitflader, der er mellem de enkelte projektdeltagere. Ikke flere langstrakte kaffemøder, hvor alle specialister deltager.
Ansvaret ligger hos projektlederen - han er ikke mere bare en koordinator/facilitator.
Så nu svinger pendulet måske tilbage fra den lille tætte projektgruppe til funktions/specialegrupperne.