mandag den 21. december 2015

Kontrakter på agile projekter- hvordan?

Vi vil gerne drive projekter agilt - og der er gode grunde til dette - men hvordan drives agile projekter når der er underleverandører inde i billedet? Hvordan arbejder man når juristerne vil sikre, at der er kontaktmæssig basis.
To hollandske forskere præsenterede deres resultater af et kvalitativt studie og stiller en interessant skabelon op:
Det viser sig man ikke kun skal overveje fast pris overfor Time-and-material eller betaling pr sprint. Der er flere nye elementer i praksis - målsatte priser, belønninger, exit-klausuler risiko-buffer og faseopdeling.

Vigtige nuancer der åbner for flere muligheder.

Kilde Zijdemans, Stettina: Contracting in Agile Software Projects; State of Art and How to understand it, Proceedings from 15th International Conference, Agile Processes in Software Engineering and Extreme Programming