tirsdag den 19. april 2011

De agile metoder kræver aflæring

På et semniar i denne uge fortalte Silkeborg Data hvordan det var lykkedes at flytte 120 udviklere til agil udvikling og at det
Der var flere spændende nye forståelser hvor den vigtigste gik på at det var nødvendigt med en lang periode med aflæring af vanen med at have flere projekter kørende samtidigt.
Udfordringen viser sig ved at der aflæres for at de agile metoder fungerer

Vanen er indbygget i alle akademiske uddannelser, den er en livsbetingelse i driften, men denne vane må aflæres for at opnå tilstrækkelige fordele i projekterne.
I fx Scrum forventer vi rapportering om fremdrift med en fast frekvens og så nytter det ikke noget at deltagerne har prioriteret andre fordele.