søndag den 23. januar 2011

De vigtigste kompetencer når projektlederen skal ansættes

To forskere ved Northeastern University i USA gennemførte et studie, der afdækker de kriterier som IT-chefer ansætter projektledere efter. Deres undersøgelsesmetode er nytænkende og de får interessante resultater.
Forskerne lod i første omgang rekrutteringskonsulenter angive hvilke kriterier de søger efter og lod herefter chefer prioritere kriterierne. Dvs. metoden sikrer, at det bliver de aktuelle kriterier som lederne forelægges.
De punkter, der kan tages med er, at de vigtigste kompetencer, som lederne søger hos en projektleder rangordnes.

Kompetencer med sammenhæng til lederrollen viser sig som de vigtigste - lederskab, evne til at kommunikere og holdning slår igennem blandt de vigtigste.
Meget højt på listen står verbale og skriftlige færdigheder og også ansættelseshistorien er vigtig.

Skal man tolke undersøgelsen, peger den for det første på, at projektlederuddannelse i teknikker og metoder bør fokusere på anvendelse - dvs. projektlederen skal kunne argumentere verbalt og skriftligt og sikre at metoderne tilpasses værtsorganisationen. For det andet peger undersøgelsen på at cheferne søger projektledere, der placerer sig selvstændigt i organisationen i gennem holdninger og moden accept af stridende meninger.

Der er også svagheder i undersøgelsen - men sådan er det jo med undersøgelser bl.a. er besvarelsesprocenten lav og antallet af respondenter lavt.

PM Critical Compentency Index: IT Execs Prefer Soft Skils
D.H. Stevenson, J.A. Starweather - Department of Information Systems North Eastern State University.
International Jouranl of Project Management 2010 (28)