lørdag den 18. december 2010

Projektledelse: De nye Web 2.0-teknologier skal i brug

Decembernummeret af McKinsey Quarterly præsenterer resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse hos 3.400 respondenter bredt globalt og i de fleste brancher.
De har spurgt ind til anvendelsen af redskaberne under overskriften Web 2.0-teknologier:Og de har spurgt om sammenhængen mellem resultaterne og anvendelsen. Her er der flere interessante resultater; virksomheder med anvendelse af mindst ét af redskaberne får fordele i form af øget kundekontakt, hurtigere udviklingstider og reducerede omkostninger i forsyningskæden. Og de opnår også et udbytte i form øget indtjening og øget omsætning


Man kan altid diskutere validiteten af undersøgelser af denne art. (Hvem svarer? - hvordan svarer de?) Og lige i denne undersøgelse er det nogle modsigelser. Men måske er der noget om det; konkurrencefordelene opnås kun med organiseret behandling af information og der er nye teknologier til dette. 


8AFBJM7A8RWK

fredag den 10. december 2010

IT-støtte til projektledelse (2): Købe produkter i skyen

Vi satte os for at undersøge IT-redskaber til projektledelse og lagde ud med at se på de leverandører, der har besluttet sig for at tilbyde Software-as-a-Service (SAAS). Vi fandt 22 leverandører og begyndte at analysere på deres sikkerhed, hvor lette de er at flytte og funktionaliteterne.


Gennemgangen gav nogle interessante oplevelser - og et indtryk at forretningsmodeller. Nogle kommer fra den gamle verden og sælger licenser med konsulentydelser fokuseret på store koncerner (+1000 brugere), andre sælger kun på nettet og kan håndtere små virksomheder og nogle har blandingsmodeller, med lokale salgskontorer og personligt salg. De sidste er måske ikke så lønsomme. Så første overvejelse: Hvem vil du købe fra?

IT-støtte til projektledelse (1): Den gode cirkel

Analysefirmaet Gartner Research har et udsagn, der går på at 75% af projekter, der styres uden et integreret IT-system til understøttelse ender i fiasko! Og man forøger sandsynligheden for succes med projekterne 3 gange med IT-understøttelse.

Skal vi nu sidde der bag skærmen og udøve projektledelse?
To forskere fra Quebec interviewede 224 projektledere på en konference for at undersøge sammenhængen i mellem IT-systemers kvalitet og projekternes succes.
De konkluderer at der kan skabes en god cirkel hvor projektlederen kan levere information af høj kvalitet fra IT-systemet, der så fører til at projektlederen har lettere ved at lede og dermed at organisationen kan forstå projektet og sandsynligheden for succes stiger.

På de ene side er det den gamle historie: Hvis du smider skidt ind i et system får du også skidt ud ("garbage in garbage out"). På den anden side er der en ny historie: De større projekter er nu så spredte, så globale og involverer så mange deltagere at det kun er et IT-system, der kan synkronisere indsatsen.

International Journal of Project Management, June 2007, L. Raymond, F. Bergeron: Project Management information Systems; An empirical study of their impact on project managers