mandag den 27. februar 2012

Der skal planlægges for projektejerens involvering

Den gode projektejer har nogle egenskaber som kan befordre projektet. Erling Andersen ved Norwegian Centre for Project Management undersøgte hvordan projektledere vurderede egenskaberne hos deres projektejere.
Ud fra en samling af egenskaber som Helm og Remmington opstillede i 2005 bad de projektledere vurdere deres nuværende projektejers egenskaber. De bad om en vurdering om han havde denne egenskab eller ikke.
På egenskaber omkring villighed til at skabe forbindelser i organisationen, magt og politisk forståelse havde fleste projektejere denne egenskab. Det fremgår også at de fleste også har erfaring i de efterfølgende kvalitative interviews.
Tre egenskaber savnede projektlederen specielt hos projektejeren

  1. - evne til at motivere
  2. - gode personlige relationer til nøglespillere i og udenfor projektet
  3. - evne og villighed til at udfordre projektlederen


Der ligger en opgave i at projektejerne får etableret en tilstrækkelig dyb forståelse for projekt og nøglespillere til a kunne motivere. Erling Andersen konkluderer omkring socialisering og team-øvelser.
Meget tyder på at der er behov for en særlig plan for projektejere og ikke bare forberedelse til de rituelle styregruppemøder. 
Erling S. Andersen, (2012) "Illuminating the role of the project owner", International Journal of Managing Projects in Business, Vol. 5 Iss: 1, pp.67 - 85