tirsdag den 2. november 2010

Hvem har det store V?

Hvor tages beslutiningen  - who has the big D - Bain konsulenterne Paul Rogers og Marcia Belnco skrev en artikel hvor de beskriver en model de implementerer omkring fastlæggelse af beslutningekompetence. Den ligner de almindelig modeller hvor projektlederen identificerer hvem der skal høres, hvem der udfører, hvem der er ansvarlig og hvem der godkender. De har imidlertid en ny rolle som anbefaler i deres model, hvem har vetoret over indholdet i forslag eller alternativer? Dette er nyt fordi vetoretten for forslag er afgørende at kende tidligt. Og måske også at få forklaret til dem, der mener at de er deltagere i beslutningen, at de ikke har vetoretten over forslagene.
Så nu er spørgsmålet  - hvem har det store V?


Harvard Business Review January 2006, Rogers, Blenko: Who has the D?

Ingen kommentarer:

Send en kommentar