fredag den 10. december 2010

IT-støtte til projektledelse (1): Den gode cirkel

Analysefirmaet Gartner Research har et udsagn, der går på at 75% af projekter, der styres uden et integreret IT-system til understøttelse ender i fiasko! Og man forøger sandsynligheden for succes med projekterne 3 gange med IT-understøttelse.

Skal vi nu sidde der bag skærmen og udøve projektledelse?
To forskere fra Quebec interviewede 224 projektledere på en konference for at undersøge sammenhængen i mellem IT-systemers kvalitet og projekternes succes.
De konkluderer at der kan skabes en god cirkel hvor projektlederen kan levere information af høj kvalitet fra IT-systemet, der så fører til at projektlederen har lettere ved at lede og dermed at organisationen kan forstå projektet og sandsynligheden for succes stiger.

På de ene side er det den gamle historie: Hvis du smider skidt ind i et system får du også skidt ud ("garbage in garbage out"). På den anden side er der en ny historie: De større projekter er nu så spredte, så globale og involverer så mange deltagere at det kun er et IT-system, der kan synkronisere indsatsen.

International Journal of Project Management, June 2007, L. Raymond, F. Bergeron: Project Management information Systems; An empirical study of their impact on project managers

Ingen kommentarer:

Send en kommentar