torsdag den 31. maj 2012

Simpel, analog og autentisk projektledelse er nok det nye sort!


I slutningen af halvfemserne kom  LEGO i overlevelsesproblemer og efter en større ledelsesændring er virksomheden blandt de mest lønsomme virksomheder i Danmark. 

Nu fik jeg lejlighed til at høre om deres projektledelse for deres kerneprojekter omkring nye udvikling af nye produkter 

Det var helt tydeligt at 6 spilleregler fremstod som var de bukket i neon:
  • Regel 1: Styringstavlen for projektet er en Whiteboard og vi mødes omkring styringstavlen hver tirsdag 8-9. Styringstavlen flyttes kl. 10 ind til en samlet programledelse, hvor projektlederen præsenterer fremdriften og problemerne direkte. 
  • Regel 2: Ledelsen er fysisk til stede - beslutninger træffes af denne ledelse på baggrund af ledelsens overblik. 
  • Regel 3: Kapacitetsanvendelsen låses og ændringer kan kun besluttes af den operative ledelse. Ingen forhandlinger på lavere niveauer eller lumre aftaler kan flytte rundt på kapacitetsdisponeringen 
  • Regel 4: Ingen deltager kan have mindre end 25% af sine ressourcer på et projekt - vi tror på at fokuseret arbejde giver resultater og vil undgå projektforstoppelse. Så hellere lukke projekter. 
  • Regel 5: De 5-7 nøgledeltagere er fysisk samlet i projektperioden. Ingen virtuel deltagelse.
  • Regel 6: Mails sendes kun i tidsrummet 8-17 og de sendes for at fastholde en beslutning eller hjælpe kolleger. Mailtrafik med forhandlinger i fx weekenden, med "CC" til overordnede, har ingen betydning for beslutningerne træffes af ledelsen omkring styringstavlen


Der var ikke et ord om virtuelle projektgrupper, intet om mails på smartphones sendt om natten, store regneark, langvarige videokonferencer, små skjulte projekter, ekspertressourcer, der hopper rundt i mellem projekterne, eller anvendelsen af sociale medier.
Det var simpelt, analogt og autentisk. Projektlederen skal stadig være hjemme i redskaber og metoder - men han er på - helt på.
Det kunne jo være at dette var en overvejelse værd. Ind i mellem møder jeg studerende som fortæller om en noget anden ledelsesform. Og de er frustrerede!


Ingen kommentarer:

Send en kommentar