onsdag den 4. august 2010

Real Options Analysis - Når der skal værdi på fleksibiliteten i et projekt

Real Options Analysis  - du burde overveje dette. Det kan beskrives på forskellig måde - her er et link til en "crazy" beskrivelse:
YouTube - Real Options Analysis - Crazy.
Man tager et projekt og vurderer de muligheder, der er for beslutinger i projektets levetid med sandsynligheder. Vi kan opstille scenarier og sætte sandsynlighder på disse og beregne nutidsværdien.

Her en figur fra Pepperdine University Business School:
Det er lige vanskeligt nok at læse - men de gule firkanter er beslutningspunkter, hvor man kan påføre sandsynligheder i hver tidsperiode. De grønne cirkler er beregnede udfald med nutidsværdi.

En tur på nettet viser at metoden anvendes af energiselskaber og at der er kritik af metoden flere steder.
Men hvordan skal vi ellers tage hensyn til at der er valg under forløbet af projekterne?
En artikel i Harvard Business Review Marts 2009 trækker perspektivet op i disse krise og likviditetshungrende tider:
Den store risiko i beregning af projekters nutidsværdi ligger i at at alle projekter bliver skåret ind til benet for at
Fælden er, at beskårne projektinvesteringer er projekter hvor fleksibiliteten er fjernet. Dvs. hvis vi ikke har redskaber, der kan afspejle fordelene ved at investere så der er fleksisbilitet i løbet af projektets eller investeringens løbetid, så er alle projekter låst og med stor risiko for hurtigt at blive irrelevante.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar