torsdag den 6. oktober 2011

Globale projekter - operationalisering af kultursnakken og afstandsproblemet

KMPG udgav  i april en undersøgelse med råd til at drive globale projekter. Der er nogle nye findings.

Selvfølgelig er der generelle råd - som vi finder alle steder - men der er også nogle specifikke nye findings - når kultur og geografiudfordringen skal operationaliseres.

De springer faktisk ud på det dybe vand og kommer med ordentlige operationaliserbare råd. (selvfølgelig med meget generalistsnak og en rækkke revisorforbehold.

Her er punkterne

  • Det kan være bedre at støtte lokale ledere i et centralt kontor end at indsætte projektledere fra centralen lokalt
  • Disciplinen i projekterne bliver ikke fastholdt og i gennemførselsfasen får denne slaphed alvorlige konsekvenser fordi afstandsproblemet og kultur så bliver forstærket
  • e-mail bliver misbrugt - og er ødelæggende for samarbejdet i projektets  så lederen skal forsøge at begrænse mængden
  • Budgettet vil blive beskåret i løbet af projektet - rejsebudgettet vil blive beskåret i gennemførselsfasen - derfor bør man fordele rejsebudgettet på faserne - ikke opretholde en stor pulje
Her er linket.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar